Kicken Lundqvist

Kicken 15:00 2016-08-16

Stressfest? 

Problem att hinna dela ut stålars när vinnarna är utsprida överallt å lite till!? 

Icke är svaret på den frågan ;). Syns kl 17 idag i chatten 🙂